Vrijdenkers met een hart

Ontvang je graag onze maandelijkse
nieuwsbrief met al onze activiteiten? Schrijf je hier in!

*

*

*verplicht veld

Ik wens me uit te schrijven

Veelgestelde vragen

Hoe word je vrijzinnig humanistisch consulent?

Iedereen die minstens een bachelordiploma heeft kan solliciteren bij deMens.nu. Je gedane studie hoeft niet noodzakelijk aansluiting te hebben bij het werk. Na het slagen van verschillende selectieproeven kan je solliciteren voor een specifieke functie.

Meer informatie of kandidaatstelling op www.deMens.nu

Mijn kinderen zitten op een katholieke school. Kunnen zij ook een Lentefeest of Feest Vrijzinnige Jeugd krijgen in plaats van de communie?

Dat hangt er van af. Meestal zijn deze overgangsfeesten gekoppeld aan de lessen niet-confessionele zedenleer die enkel in het GO worden gegeven. Het zijn dan ook die leerkrachten die, al dan niet samen met nog andere vrijwilligers, instaan voor de organisatie ervan. Een aanvraag voor kinderen die op een katholieke school zitten is mogelijk, maar dan zal eerst nagegaan worden of een aansluiting bij een bestaand feest mogelijk is. Een negatief antwoord hierop kan soms om principiële, maar ook om praktische redenen gegeven worden. In het geval het niet lukt bij een andere school of feestcomité kan alsnog het huisvandeMens gecontacteerd worden. Ook daar zal de motivatie en situatie geëvalueerd worden, en onder bepaalde voorwaarden wordt dan alsnog mee een feest in elkaar gestoken of begeleid. Voor aanvragen contacteer je best de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV).

In welke instellingen kan men een beroep doen op een vrijzinnig humanistisch consulent?

Een bezoek van een vrijzinnig humanistisch consulent is een wettelijk recht in ziekenhuizen, revalidatiecentra, rust- en verzorgingstehuizen en gevangenissen. Dit mag nooit geweigerd worden en kan steeds aangevraagd worden met een daarvoor bestemd formulier in de instelling zelf. Je kan ook steeds bellen naar een huisvandeMens.

Kunnen gelovige mensen ook gebruik maken van de vrijzinnig humanistische diensten?

Dat kan zeker. De huizenvandeMens zijn een openbare instelling en iedereen wordt als gelijkwaardig beschouwd. Enkel de aard van de dienstverlening is vrijzinnig humanistisch.

Waarom en hoe wordt vrijzinnig humanisme gesubsidieerd?

Vrijzinnig humanisme is grondwettelijk erkend door de overheid als levensbeschouwing. Deze voorziet dan ook werkingsmiddelen ter ondersteuning van de vrijzinnig humanistische gemeenschap en dienstverlening.

Kan je lid worden van deMens.nu?

Nee. deMens.nu verzamelt en vertegenwoordigt de hele vrijzinnig humanistische gemeenschap, met al haar aparte lidverenigingen en geledingen. Men kan zich enkel lid maken van een of meerdere van deze lidverenigingen. Wel kan men deMens.nu steunen door deel te nemen aan activiteiten, bekendmaking of vrijwilligerswerk. Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de huizenvandeMens.