Vrijdenkers met een hart

Ontvang je graag onze maandelijkse
nieuwsbrief met al onze activiteiten? Schrijf je hier in!

*

*

*verplicht veld

Ik wens me uit te schrijven

Verenigingen aangesloten bij deMens.nu

August Vermeylenfonds 
Organiseert sociaal-culturele activiteiten voor volwassenen in een socialistische, vrijzinnige en Vlaamse context.

Comité Feest Vrijzinnige Jeugd Agglomeratie Antwerpen 
Laat twaalfjarigen die zedenleer volgen op een feestelijke manier de lagere school afsluiten.
Tel.: 015/41 77 93

De Maakbare Mens vzw
Stimuleert het denken over de invloed van medische en biotechnologische ontwikkelingen op onze levenskwaliteit om de dialoog in Vlaanderen hierover te bevorderen.

Fakkeltjes 
Brengt tijdschriften uit voor leerlingen in elke graad van het lager onderwijs die niet-confessionele zedenleer volgen. In 2012 zijn de Fakkeltjes grondig vernieuwd.

Federatie Vrijzinnige Centra 
Wil de laïcisering bevorderen door dienstverlening aan de vrijzinnige centra.

Humanistische Jongeren (Hujo)
Vrijzinnig humanistische jongeren met een kritische en open geest. Grenzeloos eigenzinnige jeugdwerking sinds 1958 met vakanties, vorming van jeugdwerkers, lokale- en regionale werking, workshops en spelen!

Humanistisch Vrijzinnige Radio
Verzorgt radioprogramma’s door derden op de VRT. De programma’s geven informatie en duiding bij de actualiteit vanuit een humanistisch vrijzinnig levensbeschouwelijk perspectief.

Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) 
Sociaal-culturele organisatie die debatten, vormingen en culturele activiteiten organiseert. HVV werkt op drie belangrijke inhoudelijke assen: zingeving, informatie en onderwijs. Als lid van HVV ontvang je, naast allerlei uitnodigingen en kortingen op activiteiten, ook het zeer mooie tijdschrift Het Vrije Woord.

Humanitas
Verricht maatschappelijk werk, doet aan dienstverlening en draagt bij aan de opbouw van de samenleving.

Oudstudentenbond – VUB 
Wil de broederschapsbanden nauwer aanhalen en bijdragen tot de ontwikkeling en verdere uitbouw van de Vrije Universiteit Brussel. Groot verdediger van het principe van vrij onderzoek.

Prik 
Tweemaandelijks tijdschrift voor de eerste graad van het secundair onderwijs, niet-confessionele zedenleer.

SOS Nuchterheid 
Eigentijds alternatief voor hulpzoekende verslaafden die er bewust voor kozen hun verslaving te doorbreken, en voor hun omgeving. Wekelijkse bijeenkomsten: Antwerpen telkens op dinsdag vanaf 19u30 (Karel Cuypershuis), Mechelen telkens op donderdag vanaf 19u30 (huisvandeMens Mechelen), Turnhout telkens op woensdag vanaf 19u (huisvandeMens Turnhout).
Telefonische opvang: 09/330 35 25 (24u/24u)

Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen (SMBG) 
Verleent niet-confessionele morele bijstand aan gevangenen.

Stuurgroep Morele Bijstand (SMB) 
Verzorgt niet-confessionele morele dienstverlening voor ziekenhuispatiënten en senioren in de Vlaamse en Brusselse rusthuizen, rust- en verzorgingscentra en ziekenhuizen.

Uitstraling Permanente Vorming (UPV)
Educatieve organisatie die de verwezenlijkingen van wetenschap, wetenschappelijk onderzoek, vrij denken en de vrijzinnige levensbeschouwing wil verspreiden.

Werkgemeenschap Leraren Ethiek (WLE) 
WLE-Digimores verenigt de leerkrachten niet-confessionele zedenleer van alle onderwijsniveaus en -netten en komt op voor hun belangen.

Willemsfonds 
Wil het levenswerk van Jan Frans Willems verder zetten en streeft vanuit een Vlaamse, vrijdenkende en liberale identiteit een zo breed mogelijke ontplooiing van de mens na. Het Willemsfond geeft ook een tijdschrift uit.

HVV/Grijze Geuzen 
Overkoepelt een aantal vrijzinnige verenigingen voor de derde leeftijd om het contact binnen deze doelgroep te bevorderen en hun culturele bewustzijn aan te wakkeren.

Samenspel niet-confessionele zedenleer
Bevordert de niet-confessionele levensbeschouwing gebaseerd op het vrijzinnig humanistisch gedachtegoed en ondersteunt de cursus niet-confessionele zedenleer.
Adres: Kroonmolenstraat 19 / bus 7, 9100 Sint-Niklaas

Beeldenstorm
Beeldenstorm wil bijdragen aan de integratie van kunst en cultuur in de samenleving, met specifieke aandacht voor de sociaal arme milieus.

Bond Oud Leden ’t Zal Wel Gaan 
Oud-leden van Studentengenootschap ’t Zal Wel Gaan van de Universiteit Gent. Staat in voor de continuïteit van ’t Zal Wel Gaan en voor de contacten tussen de verschillende generaties.

Brussels Studentengenootschap – Algemene Studentenvoorzieningen 
Overkoepelende studentenvereniging van de Vrije Universiteit Brussel die sociaal-culturele activiteiten organiseert in de breedste zin van het woord.

Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding (CGSO) Brugge vzw
Het CGSO ondersteunt mensen bij hun relationele en seksuele ontplooiing. Wij werken rond drie peilers: info & advies, vorming en preventie. Typische thema’s zijn: veilig vrijen, relaties, holebi, intimiteit, seksualiteit en weerbaarheid….

Fonds Lucien de Coninck
Reikt een prijs uit aan jonge vorsers afgestudeerd aan een Vlaamse universiteit, afwisselend op het gebied van de biologische wetenschappen en de ethische wetenschappen.

Fonds Tony Bergmann 
Ontstaan uit ’t Zal Wel Gaan. Opgericht om financiële steun te verlenen aan vrijzinnige studenten en vrijzinnige manifestaties in de Gentse regio.

Het Vrije Woord
Maakt tv-programma’s door derden op de VRT die informatieve duiding en opinie verstrekken bij de actualiteit in een vrijzinnig humanistische geest. De uitzendingen dragen de gemeenschappelijke titel ‘LICHTPUNT’.

Julius Vuylstekefonds 
Beoogt de studie en de bevordering van het vrijzinnig liberaal gedachtegoed.

Studiekring Vrij Onderzoek 
Actualiseert, verspreidt en verdedigt het vrij onderzoek, voornamelijk vanuit en naar de Vrije Universiteit Brussel.

Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS)
Ijvert voor rechtvaardige en democratische verhoudingen, vrede, duurzame ontwikkeling, gendergelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid vanuit een vrijzinnig-humanistisch perspectief.

Vlaams Onderwijs OverlegPlatform 
Overlegorgaan van inrichtende machten dat de meeste vrij gesubsidieerde, niet-confessioneel gebonden scholen groepeert.

Vrijzinnig Studie-, Archief en Documentatiecentrum Karel Cuypers (VSAD)
Maakt werk van de bewaring en valorisering van bronnenmateriaal van vrijzinnige individuen en verenigingen.

Magnette – Engel – Hiernaux Stichting
Verwijst naar drie gewezen grootmeesters van het Grootoosten van België en wil het gedachtegoed van humanisme en tolerantie ondersteunen en verspreiden.
Tel.: 02/217 69 80

Onderling Steunfonds Georges Beernaerts
Stelt zich tot doel de beginselen van humanisme en verdraagzaamheid te bevorderen.
Adres: Renaissancelaan 30 – 1000 Brussel

Samenspel niet-confessionele zedenleer
Bevordert de niet-confessionele levensbeschouwing gebaseerd op het vrijzinnig humanistisch gedachtegoed en ondersteunt de cursus niet-confessionele zedenleer.
Adres: Kroonmolenstraat 19 / bus 7, 9100 Sint-Niklaas

Vereniging Ernest De Craene
Verdedigt het vrijzinnig humanisme en de gelijkheid van man en vrouw.
Tel.: 02/269 19 84

Wetenschappelijk Steunfonds voor de Vrije Universiteit Brussel
Wil het multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan de Vrije Universiteit Brussel bevorderen.
Tel.: 02/629 34 72 of 09/629 24 60