Vrijdenkers met een hart

Ontvang je graag onze maandelijkse
nieuwsbrief met al onze activiteiten? Schrijf je hier in!

*

*

*verplicht veld

Ik wens me uit te schrijven

Defensie

Hoewel het organiek kader in 8 consulenten voorziet, zijn er thans 4 werkzaam bij Defensie. Moreel consulenten zijn veldwerkers waarvan het werkterrein verder reikt dan hun administratieve standplaatsen. Ze houden spreekuur in meerdere eenheden en nemen regelmatig deel aan buitenlandse zendingen. Hun dienstverlening situeert zich op de nulde lijn, met een lage drempel. De counseling gebeurt in alle discretie, want moreel consulenten zijn gebonden aan Persoonlijke ervaringen – Expériences personnelles 113 het beroepsgeheim. De morele bijstand is gefocust op zingeving, uitgaande van ons levensbeschouwelijke gedachtegoed, het vrijzinnig humanisme

Naast de vertegenwoordiging en de organisatie van vrijzinnige plechtigheden zoals huwelijk, uitvaart en bezinningsmomenten, heeft counseling een flink aandeel in de dagdagelijkse activiteiten van de moreel consulenten. Maar of het nu gaat over existentiële, relationele of zingevingvragen, veelal zijn deze verbonden aan de specificiteit van de militaire opdrachten. In een counselingrelatie, vrager versus hulpverlener, poogt deze laatste de probleemsituatie te kaderen en af te bakenen. Hij ondersteunt en begeleidt, zijn advies zal de hulpvrager stimuleren om aan een constructieve gedragsverandering te werken. De morele counseling is steeds mensgericht, met oprechte, persoonlijke interesse en respect voor datgene wat mensen verbindt in een professioneel kader. Uiteraard grijpen moreel consulenten steeds terug naar de expliciete humanistische waarden.