Vrijdenkers met een hart

Tag: Mortsel

Mortselaar en professor Koen Pardon geeft een lezing over zijn recentste boek “Ik luister”.

Een goede arts-patiënt communicatie komt de gezondheid van de patiënt ten goede.

Dit is de rode draad doorheen het nieuwe boek “Ik luister” van prof. dr. Koen Pardon. Uit onderzoek blijkt immers dat de communicatie tussen de arts en de patiënt een belangrijke invloed heeft op de tevredenheid, de therapietrouw en de gezondheid van patiënten.  Auteur Koen Pardon vertelt over het belang van een goede arts-patiënt communicatie, waaruit die communicatie bestaat en hoe de patiënten kunnen bijdragen aan een goede communicatie.

Prof. Dr. Koen Pardon is psycholoog en professor, verantwoordelijk voor het communicatieonderwijs in de basisopleiding geneeskunde en de master na master specialistische geneeskunde aan de VUB.

Na de lezing opent de bar voor de nabeschouwing en een gezellige babbel.

Gezien de coronapandemie vragen we je om je Covid Safe Ticket voor te leggen, evenals een identiteitsbewijs.

 

Van in de wieg tot in het graf duwen we mannen en vrouwen nog steeds in een genderhokje. M/V stereotypen worden ook in onze samenleving nog steeds te veel in stand gehouden en dat heeft vaak ingrijpende gevolgen.

Katrien Van der Heyden schreef het boek “Is bont en blauw een mannenkleur?”. Ze tracht de culturele wortels van de ‘toxische mannelijkheid’ te doen begrijpen en wijst ons de weg om het tij te doen keren.

Katrien Van der Heyden, geboren in 1968 en inwoner van Mortsel combineert haar academische achtergrond met een uitgebreide terreinkennis en jarenlange projectervaring en onderzoek bij mannen en jongens.

Na de lezing opent de bar voor de nabeschouwing en een aperitiefje.

 

Lezing door Jan Deconinck

Ter gelegenheid van deze lezing zal u het uitzonderlijke aanbod worden gedaan om zonder enige kosten – en met een onklopbare garantie – een volgeling te worden van een nieuwe religie! U zal eindelijk de volledige en enige waarheid leren kennen inzake de schepping, het ontstaan van de wereld, de evolutie, de bierspuwende vulkanen en de correcte manier om spaghetti af te gieten! U zal de kans krijgen om opgenomen te worden in de warme gloed van een wetenschappelijk onderbouwd geloof! Wees er  dan ook tijdig bij om in u te schijven voor deze unieke inleiding tot het Pastafarianisme !

Deuren : 10:30

Start lezing : 11:00

Na de lezing wordt het aperitief geserveerd.

Deze presentatie geeft een neurowetenschappelijke kijk op het begrip vrije wil. De presentatie wordt met vele voorbeelden en anekdotes en interactieve beelden opgesmukt.

In eerste instantie wordt ingegaan op datgene wat je zou willen als baas in eigen brein. De verantwoordelijke hersenstructuren voor het verwezenlijken van de vrije wil worden besproken. In eerste instantie wordt ingegaan op een aantal beperkingen met betrekking tot  bewuste perceptie van zintuigelijke stimuli. Een fenomeen zoals verliefdheid dat niet altijd zeer rationeel is en niet zelden aan de vrije wil ontsnapt, wordt eveneens toegelicht.

Aan de hand van casuistiek, neuropsychologisch onderzoek en hooggeavanceerde beeldvormende technieken worden de instrumenten voor het onderzoek van de vrije wil in neurobiologische context toegelicht. Met  een inmiddels klassieke goktest wordt aangetoond dat het onbewust brein sneller op de hoogte is van hoe het spel exact in mekaar zit dan het bewuste brein. Recente beeldvormende neurologische technieken kunnen alle functies van de hersenen in beeld brengen. Ook wordt ingegaan op subliminale boodschappen bij ondermeer commercials. De prefrontale cortex die een belangrijke functie speelt bij onze vrije wil vertoont belangrijke verschillen bij verschillende diersoorten. Overigens wordt ingegaan op chemische substanties in de hersenen die onder meer verbonden zijn aan genot, novelty thinking en verslaving. Tenslotte wordt kort ingegaan op een aantal psychiatrische aandoeningen gepaard gaande met impulsief gedrag.

Deuren 10:30

Start lezing 11:00

Na de lezing wordt de bar geopend en wordt het aperitief geserveerd.