Vrijdenkers met een hart

Tag: Mortsel

Van in de wieg tot in het graf duwen we mannen en vrouwen nog steeds in een genderhokje. M/V stereotypen worden ook in onze samenleving nog steeds te veel in stand gehouden en dat heeft vaak ingrijpende gevolgen.

Katrien Van der Heyden schreef het boek “Is bont en blauw een mannenkleur?”. Ze tracht de culturele wortels van de ‘toxische mannelijkheid’ te doen begrijpen en wijst ons de weg om het tij te doen keren.

Katrien Van der Heyden, geboren in 1968 en inwoner van Mortsel combineert haar academische achtergrond met een uitgebreide terreinkennis en jarenlange projectervaring en onderzoek bij mannen en jongens.

Na de lezing opent de bar voor de nabeschouwing en een aperitiefje.

 

Prof Dr Paul De Knop, een internationaal erkend en veelvuldig gelauwerd hoogleraar in het gebied van sportmanagement en sportbeleid, was rector van de VUB van 2008 tot 2016. Ook op maatschappelijk vlak vervulde hij een belangrijke rol. Zo was hij van 2002 tot 2008 voorzitter van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs/GO !.

Prof. De Knop zal uitgaande van zijn jarenlange ervaring als Rector en vele internationale academische contacten reflecteren over de toekomst en de rol van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Internationalisering, digitalisering, financierbaarheid, maatschappelijke relevantie, werving en behoud van gekwalificeerd personeel, concurrentie van en met buitenlandse universiteiten … zijn enkele van de grote uitdagingen waar de Vlaamse universiteiten mee worden geconfronteerd. Zonder twijfel een belangrijk onderwerp. Ook onze toekomst zal mede daardoor bepaald worden.

De deuren openen om 10:30.

Lezing door Jan Deconinck

Ter gelegenheid van deze lezing zal u het uitzonderlijke aanbod worden gedaan om zonder enige kosten – en met een onklopbare garantie – een volgeling te worden van een nieuwe religie! U zal eindelijk de volledige en enige waarheid leren kennen inzake de schepping, het ontstaan van de wereld, de evolutie, de bierspuwende vulkanen en de correcte manier om spaghetti af te gieten! U zal de kans krijgen om opgenomen te worden in de warme gloed van een wetenschappelijk onderbouwd geloof! Wees er  dan ook tijdig bij om in u te schijven voor deze unieke inleiding tot het Pastafarianisme !

Deuren : 10:30

Start lezing : 11:00

Na de lezing wordt het aperitief geserveerd.

Deze presentatie geeft een neurowetenschappelijke kijk op het begrip vrije wil. De presentatie wordt met vele voorbeelden en anekdotes en interactieve beelden opgesmukt.

In eerste instantie wordt ingegaan op datgene wat je zou willen als baas in eigen brein. De verantwoordelijke hersenstructuren voor het verwezenlijken van de vrije wil worden besproken. In eerste instantie wordt ingegaan op een aantal beperkingen met betrekking tot  bewuste perceptie van zintuigelijke stimuli. Een fenomeen zoals verliefdheid dat niet altijd zeer rationeel is en niet zelden aan de vrije wil ontsnapt, wordt eveneens toegelicht.

Aan de hand van casuistiek, neuropsychologisch onderzoek en hooggeavanceerde beeldvormende technieken worden de instrumenten voor het onderzoek van de vrije wil in neurobiologische context toegelicht. Met  een inmiddels klassieke goktest wordt aangetoond dat het onbewust brein sneller op de hoogte is van hoe het spel exact in mekaar zit dan het bewuste brein. Recente beeldvormende neurologische technieken kunnen alle functies van de hersenen in beeld brengen. Ook wordt ingegaan op subliminale boodschappen bij ondermeer commercials. De prefrontale cortex die een belangrijke functie speelt bij onze vrije wil vertoont belangrijke verschillen bij verschillende diersoorten. Overigens wordt ingegaan op chemische substanties in de hersenen die onder meer verbonden zijn aan genot, novelty thinking en verslaving. Tenslotte wordt kort ingegaan op een aantal psychiatrische aandoeningen gepaard gaande met impulsief gedrag.

Deuren 10:30

Start lezing 11:00

Na de lezing wordt de bar geopend en wordt het aperitief geserveerd.