Vrijdenkers met een hart

Tag: lezing

Prof.dr. Jean-Paul VAN BENDEGEM studeerde aan de UGent eerst wiskunde, nadien wijsbegeerte. Hij doceert in Gent en aan de Vrije Universiteit Brussel de vakken logica en wetenschapsfilosofie. Van zijn protestants-christelijke achtergrond evolueerde hij naar het atheïsme.

Over zijn voordracht “Wat een mens bezig houdt !” schrijft hij : na dertig, veertig jaar bezig geweest zijn met filosofie, wiskunde, wetenschappen en kunst kan het geen kwaad om terug te blikken en te proberen een rode draad te zien doorheen mijn activiteiten. Onvermijdelijk komen mijn boeken “Tot in de eindigheid”, “Wat ik nog wil schrijven”, “Verdwaalde stad”, “De vrolijke atheïst” en het dit najaar te verschijnen “Wijs, grijs en puber – Pleidooi voor een burgerlijk ongehoorzame senior” ter sprake.

Hoewel het om een hoogstpersoonlijk verhaal gaat, zullen ook maatschappelijke ontwikkelingen en fenomenen besproken worden die ons allemaal aanbelangen. En dan kan je niet om de COVID19-pandemie heen. Als wiskundige heb ik zo mijn vragen over de curve die steeds maar moet afgevlakt, zo niet vernietigd worden. Moet de horizontale lijn (de ziekenhuiscapaciteit) niet naar rechtsboven bijgesteld worden ? Virussen en bacteriën behoren tot onze familie van levende wezens , ze zijn in biomassa en in aantal de grootste soorten.

In onze kijk op de aanpak van de pandemie ziet men een spanning tussen de humaan-sociale wetenschappen en de exacte wetenschappen. En gaat onze maatschappij nadat alles achter de rug is, er niet totaal anders uitzien ? Het hoeft dus niet altijd corona te zijn (of te blijven) !

prof. dr. Reginald Deschepper

We leven gemiddeld langer dan tevoren,maar helaas zijn ook steeds meer mensen chronisch ziek. Diabetes, hart-en vaatziekten, kanker, mentale problemen en andere stress-gerelateerde aandoeningen bepalen in ons land het leven van vele honderdduizenden mensen.

Gelukkig is er ook goed nieuws. Onderzoek toont namelijk aan dat je zelf heel wat kan doen om chronische ziektes te voorkomen. Of –al je al chronisch ziek bent – toch je levenskwaliteit kan verbeteren of zelfs de ziekte omkeren.

Prof.dr.Reginald DESCHEPPER is medisch antropoloog en hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel. Door het volgen van de zeven pijlers van “Life as medicine” kan iedereen langer en gelukkiger leven .

Anne Provoost schrijft romans, essays en korte verhalen. Ze is lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Zij won met haar werk de Gouden Uil, de LIBRIS Woutertje Pieterseprijs, twee keer een Zilveren Griffel, twee keer de Gouden Zoen… Haar roman Vallen werd verfilmd. Voor In de zon kijken kreeg ze driejaarlijkse Cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap, dat is de voormalige Staatsprijs voor Literatuur. Haar werk is in twintig talen vertaald.
Provoost schrijft ook essays en korte verhalen. Begin 2008 verscheen bij Querido haar pamflet Beminde Ongelovigen. Atheïstisch sermoen, tevens ook het onderwerp van deze lezing.
Wat bedoelen gelovigen als ze zeggen dat hun god een plan met hen heeft? Heeft hij dan ook een plan met de niet-gelovigen, en met de planeet waarop zij wonen? In het debat over religie wordt steevast een onderscheid gemaakt tussen gematigde religie en extreme religie, maar waar ligt de grens tussen beide? Anne Provoost ontwerpt een religiometer waarmee u bij uzelf en uw vrienden op een schaal van tien kunt meten hoe (on-)gelovig u bent. Ze stelt een verschuiving vast. De opgang van evangelisch creationisme, islamfundamentalisme en religieus sektarisme dwingt de niet-gelovigen tot actie. Een warm pleidooi voor een geëngageerd en energiek atheïsme.

Locatie: Terraszaal, de Warande, Warandestraat 42 in Turnhout

Inschrijven en info: vrijdenkend.t@gmail.com

Ir. Jan Deconinck (F.O.D. Economie) brengt u de goede boodschap, onze culinaire vrijwilligers zorgen voor een smakelijke voorbereiding.

Pastafari zijn mensen met allerlei etnische en culturele achtergronden verenigd door een gemeenschappelijk doel: de verering van het Vliegend Spaghettimonster, de schepper van alles. Ze doen hun best om het Evangelie van het Vliegend Spaghettimonster op te volgen en zijn er trots op zich Pastafari of Spagnost te noemen. Ze leven volgens de acht Lievernieten en wie zich daaraan houdt, kan in de hemel vol stripperfabrieken en biervulkanen komen.
Ze zijn herkenbaar aan hun piratenpak en religieus hoofddeksel, vergiet genaamd.

Ze maken regelmatig tijd vrij om mensen te vertellen over de schepping en het Evangelie, zo ook op 24 november in De Djoelen. Tijdens de voorstelling van dit enige ware geloof, laten we u genieten van de enige echte Pastafariaanse spaghetti.

De lezing is een initiatief van Vrijdenkend Turnhout, in samenwerking met het Willemsfonds Turnhout. Heb je interesse om actief deel te nemen of op de hoogte te blijven van onze activiteiten stuur dan een mail naar vrijdenkend.t@gmail.com.

RamenTouched by His Noodly Appendage

Deze presentatie geeft een neurowetenschappelijke kijk op het begrip vrije wil. De presentatie wordt met vele voorbeelden en anekdotes en interactieve beelden opgesmukt.

In eerste instantie wordt ingegaan op datgene wat je zou willen als baas in eigen brein. De verantwoordelijke hersenstructuren voor het verwezenlijken van de vrije wil worden besproken. In eerste instantie wordt ingegaan op een aantal beperkingen met betrekking tot  bewuste perceptie van zintuigelijke stimuli. Een fenomeen zoals verliefdheid dat niet altijd zeer rationeel is en niet zelden aan de vrije wil ontsnapt, wordt eveneens toegelicht.

Aan de hand van casuistiek, neuropsychologisch onderzoek en hooggeavanceerde beeldvormende technieken worden de instrumenten voor het onderzoek van de vrije wil in neurobiologische context toegelicht. Met  een inmiddels klassieke goktest wordt aangetoond dat het onbewust brein sneller op de hoogte is van hoe het spel exact in mekaar zit dan het bewuste brein. Recente beeldvormende neurologische technieken kunnen alle functies van de hersenen in beeld brengen. Ook wordt ingegaan op subliminale boodschappen bij ondermeer commercials. De prefrontale cortex die een belangrijke functie speelt bij onze vrije wil vertoont belangrijke verschillen bij verschillende diersoorten. Overigens wordt ingegaan op chemische substanties in de hersenen die onder meer verbonden zijn aan genot, novelty thinking en verslaving. Tenslotte wordt kort ingegaan op een aantal psychiatrische aandoeningen gepaard gaande met impulsief gedrag.

Deuren 10:30

Start lezing 11:00

Na de lezing wordt de bar geopend en wordt het aperitief geserveerd.