Vrijdenkers met een hart

Tag: euthanasie

Euthanasie, negatieve wilsverklaring, palliatieve zorg, patiëntenrechten… er wordt zo vaak gejongleerd met deze termen dat de juiste betekenis en draagwijdte ervan soms niet meer duidelijk is. Zie je ook door de bomen het bos niet meer? Zou je eens graag een heldere en duidelijke uitleg krijgen over wat mogelijk is en wat niet, en hoe je nu je wensen voor later kan vastleggen? Dan ben je van harte welkom op onze informatieavond. Deelname is gratis, maar wegens het beperkte aantal plaatsen vragen we vooraf in te schrijven. Dit kan telefonisch (014 42 75 31) of via mail (turnhout@deMens.nu)

Euthanasie, negatieve wilsverklaring, palliatieve zorg, patiëntenrechten… er wordt zo vaak gejongleerd met deze termen dat de juiste betekenis en draagwijdte ervan soms niet meer duidelijk is. Zie je ook door de bomen het bos niet meer? Zou je eens graag een heldere en duidelijke uitleg krijgen over wat mogelijk is en wat niet, en hoe je nu je wensen voor later kan vastleggen? Dan ben je van harte welkom op onze informatieavond. Deelname is gratis, maar wegens het beperkte aantal plaatsen vragen we vooraf in te schrijven. Dit kan telefonisch (014 42 75 31) of via mail (turnhout@deMens.nu)

Lieve Thienpont is psychiater en werkte mee aan het onderzoek naar euthanasie omwille van psychisch lijden. Ze schreef over dit onderwerp het boek ‘Libera Me’ (2015, Witsand Uitgevers).

Ons levenseinde is een wezenlijk deel van ons leven. Wie zorg probeert te dragen voor de kwaliteit van zijn leven, wil dat ook doen voor zijn levenseinde. Maar niet iedereen krijgt de kans een redelijke kwaliteit van leven op te bouwen of ziet die als zand door de vingers glippen.

De vraag naar een menswaardig levenseinde is een begrijpelijke noodroep als mensen ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Dat ook psychisch lijden ondraaglijk en zonder perspectief kan zijn, is moeilijk te begrijpen omdat we het vaak niet zien. Wij zijn zelfs geneigd de oorzaak, soms zelfs de schuld bij de patiënt zelf te leggen. Hij/zij is niet voldoende gemotiveerd, als hij /zij écht zou willen, hij/zij geeft te vlug op, zijn uitspraken van behandelaars en soms ook van de dichte omgeving. Dit onbegrip voegt lijden aan het lijden van de patiënt toe.

Vaak zijn deze mensen al jaren met de suïcidegedachte bezig omdat zij een eind willen aan hun lijden en geen andere uitweg zien dan de dood. Tegelijk vinden zij dat ook een gruwelijk, mensonwaardig vooruitzicht waar ze bang voor zijn. Bovendien willen zij dat hun omgeving vaak niet aandoen.

Locatie: Terraszaal, de Warande, Warandestraat 42 in Turnhout

Inschrijven en info: vrijdenkend.t@gmail.com