Vrijdenkers met een hart

Tag: aperitieflezing

Mortselaar en professor Koen Pardon geeft een lezing over zijn recentste boek “Ik luister”.

Een goede arts-patiënt communicatie komt de gezondheid van de patiënt ten goede.

Dit is de rode draad doorheen het nieuwe boek “Ik luister” van prof. dr. Koen Pardon. Uit onderzoek blijkt immers dat de communicatie tussen de arts en de patiënt een belangrijke invloed heeft op de tevredenheid, de therapietrouw en de gezondheid van patiënten.  Auteur Koen Pardon vertelt over het belang van een goede arts-patiënt communicatie, waaruit die communicatie bestaat en hoe de patiënten kunnen bijdragen aan een goede communicatie.

Prof. Dr. Koen Pardon is psycholoog en professor, verantwoordelijk voor het communicatieonderwijs in de basisopleiding geneeskunde en de master na master specialistische geneeskunde aan de VUB.

Na de lezing opent de bar voor de nabeschouwing en een gezellige babbel.

Gezien de coronapandemie vragen we je om je Covid Safe Ticket voor te leggen, evenals een identiteitsbewijs.

 

Aperitieflezing door Dr. Maarten Boudry, Wetenschapsfilosoof en scepticus, auteur van het boek Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat en actief publicist.

Staat onze moderne samenleving aan de rand van de afgrond? Dr. Maarten Boudry (°1984) laat zich niet imponeren of ontmoedigen door doemdenkers en cultuurpessimisten. Hij zoekt naar verklaringen voor de doembeelden over klimaat en islamisering, over groeiend racisme en ongelijkheid en wanhoop van de westerse mens. Boudry neemt eigen, soms wat gecontesteerde, standpunten in, Voor hem stond de wereld er nog nooit zo goed voor als vandaag en kunnen we haar nog veel beter maken.

De deuren openen om 10u30 en de lezing start om 11 uur.

Na de lezing opent de bar voor een gezellige nabeschouwing bij het aperitief.

Aperitieflezing door Prof. Dr. Cathy Macharis, Hoogleraar VUB, Codirecteur onderzoeksgroep MOBI, specialist stedelijke mobiliteit en duurzame logistiek

In Mortsel weten we het als geen ander…het beheersen van de mobiliteit is een enorme uitdaging. Dat geldt zeker voor de transportsector. Onze manier van leven doet de transportvraag stijgen. Die snelle expansie zorgt voor bijkomende files luchtvervuiling en is dus een bedreiging voor een stedelijke omgeving als Mortsel. Hoe maken we onze stad weer leefbaar en hoe plaatsen we de mens weer centraal in het stedelijk mobiliteitsbeleid?

Op 22 september zoekt Prof Dr Cathy Macharis samen met u naar het antwoord.

De deuren openen om 10u30 en de lezing start om 11 uur.

Na de lezing opent de bar voor een gezellige nabespreking tijdens het aperitief.

We leven al enkele jaren in een sterk gepolariseerde en verdeelde samenleving met tegenstrijdige wereldbeelden en botsende identiteiten. Er is een diep wantrouwen in de “anderen”, in de politiek, in de rechtspraak, in experts en media. Soms lijkt het op een totaal wantrouwen waardoor samenwerking bijna onmogelijk wordt. Nochtans zijn mensen van nature sociale wezens met een talent om in grote groepen samen te werken. Voor samenwerking is echter onderling vertrouwen noodzakelijk. Het geloof in het belang van de verzorgende familie en leven zonder angst voor het onbekende vormen de kern van dit vertrouwen. We moeten terug naar een herstel van het vertrouwen in de instellingen en de mens.

Jan de Zutter, geboren in 1962, is een oud-leerling van het KA Mortsel. Na studies kunstgeschiedenis aan UGent en journalistiek aan UA werkte hij lange tijd als journalist voor De Morgen. Daarna volgde een loopbaan als medewerker bij verschillende ministeriële kabinetten. Thans is hij woordvoerder van Europees parlementslid Kathleen Van Brempt bij de S&D fractie.

Van in de wieg tot in het graf duwen we mannen en vrouwen nog steeds in een genderhokje. M/V stereotypen worden ook in onze samenleving nog steeds te veel in stand gehouden en dat heeft vaak ingrijpende gevolgen.

Katrien Van der Heyden schreef het boek “Is bont en blauw een mannenkleur?”. Ze tracht de culturele wortels van de ‘toxische mannelijkheid’ te doen begrijpen en wijst ons de weg om het tij te doen keren.

Katrien Van der Heyden, geboren in 1968 en inwoner van Mortsel combineert haar academische achtergrond met een uitgebreide terreinkennis en jarenlange projectervaring en onderzoek bij mannen en jongens.

Na de lezing opent de bar voor de nabeschouwing en een aperitiefje.

 

Lezing door Jan Deconinck

Ter gelegenheid van deze lezing zal u het uitzonderlijke aanbod worden gedaan om zonder enige kosten – en met een onklopbare garantie – een volgeling te worden van een nieuwe religie! U zal eindelijk de volledige en enige waarheid leren kennen inzake de schepping, het ontstaan van de wereld, de evolutie, de bierspuwende vulkanen en de correcte manier om spaghetti af te gieten! U zal de kans krijgen om opgenomen te worden in de warme gloed van een wetenschappelijk onderbouwd geloof! Wees er  dan ook tijdig bij om in u te schijven voor deze unieke inleiding tot het Pastafarianisme !

Deuren : 10:30

Start lezing : 11:00

Na de lezing wordt het aperitief geserveerd.