Vrijdenkers met een hart

Tag: aperitief

Aperitieflezing door Prof. Dr. Cathy Macharis, Hoogleraar VUB, Codirecteur onderzoeksgroep MOBI, specialist stedelijke mobiliteit en duurzame logistiek

In Mortsel weten we het als geen ander…het beheersen van de mobiliteit is een enorme uitdaging. Dat geldt zeker voor de transportsector. Onze manier van leven doet de transportvraag stijgen. Die snelle expansie zorgt voor bijkomende files luchtvervuiling en is dus een bedreiging voor een stedelijke omgeving als Mortsel. Hoe maken we onze stad weer leefbaar en hoe plaatsen we de mens weer centraal in het stedelijk mobiliteitsbeleid?

Op 22 september zoekt Prof Dr Cathy Macharis samen met u naar het antwoord.

De deuren openen om 10u30 en de lezing start om 11 uur.

Na de lezing opent de bar voor een gezellige nabespreking tijdens het aperitief.

Deze presentatie geeft een neurowetenschappelijke kijk op het begrip vrije wil. De presentatie wordt met vele voorbeelden en anekdotes en interactieve beelden opgesmukt.

In eerste instantie wordt ingegaan op datgene wat je zou willen als baas in eigen brein. De verantwoordelijke hersenstructuren voor het verwezenlijken van de vrije wil worden besproken. In eerste instantie wordt ingegaan op een aantal beperkingen met betrekking tot  bewuste perceptie van zintuigelijke stimuli. Een fenomeen zoals verliefdheid dat niet altijd zeer rationeel is en niet zelden aan de vrije wil ontsnapt, wordt eveneens toegelicht.

Aan de hand van casuistiek, neuropsychologisch onderzoek en hooggeavanceerde beeldvormende technieken worden de instrumenten voor het onderzoek van de vrije wil in neurobiologische context toegelicht. Met  een inmiddels klassieke goktest wordt aangetoond dat het onbewust brein sneller op de hoogte is van hoe het spel exact in mekaar zit dan het bewuste brein. Recente beeldvormende neurologische technieken kunnen alle functies van de hersenen in beeld brengen. Ook wordt ingegaan op subliminale boodschappen bij ondermeer commercials. De prefrontale cortex die een belangrijke functie speelt bij onze vrije wil vertoont belangrijke verschillen bij verschillende diersoorten. Overigens wordt ingegaan op chemische substanties in de hersenen die onder meer verbonden zijn aan genot, novelty thinking en verslaving. Tenslotte wordt kort ingegaan op een aantal psychiatrische aandoeningen gepaard gaande met impulsief gedrag.

Deuren 10:30

Start lezing 11:00

Na de lezing wordt de bar geopend en wordt het aperitief geserveerd.